Bohoslužby


  • ŘÍJEN MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE růžencová pobožnost 30 minut přede Mší sv.
  • ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI čtvrtek 17:30
  • SVĚTOVÝ DEN MISIÍ MISIJNÍ NEDĚLE 20.10.2019 koná se sbírka na misie

Den

Liturgická oslava

Hodina

Úmysl/Poznámka

Neděle
20.10.2019 

29. Neděle v mezidobí

10:40
Za zemřelého Františka Klimeše a celou živou rodinu
Pondělí
21.10.2019
Úterý
22.10.2019
Památka sv. Jana Pavla II, papeže
Středa
23.10.2019
Čtvrtek
24.10.2019
18:00
Za zemřelé Svatavu a Miroslava Tesárkovy a jejich zemřelé rodiče
Pátek
25.10.2019
18:00
Za Rudolfa Vávru a celou živou rodinu
Sobota
26.10.2019
Neděle
27.10.2019

30. Neděle v mezidobí

Slavnost Výročí Posvěcení Kostela
10:40
Za zemřelého Josefa Ficu, rodiče a celou rodinu