Bohoslužby


  • ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI čtvrtek 17:30
  • Obnova zasvěcení lidstva před vystavenou Nejsvětější svátostí – neděle 24.11

Den

Liturgická oslava

Hodina

Úmysl/Poznámka

Neděle
17.11.2019 

33. Neděle v mezidobí

10:40
Za Josefa Mlčocha a rodinu Mlčochovu
Pondělí
18.11.2019
Úterý
19.11.2019
8:00
Za farníky
Středa
20.11.2019
Čtvrtek
21.11.2019
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
18:00
Pátek
22.11.2019
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
18:00
Za zemřelého Aloise Ondrouška a rodiče
Sobota
23.11.2019
Neděle
24.11.2019

Slavnost Ježíše Krista Krále

10:40
Za Boží požehnání pro celou rodinu