Bohoslužby

Den

Liturgická oslava

Hodina

Úmysl/Poznámka

Neděle
26.1.2020 

3 neděle v mezidobí NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

10:40
Za rodinu Syslovu a Machýčkovu
Pondělí
27.1.2020
  
Úterý
28.1.2020
Památka Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
8:00
Za farníky
Středa
29.1.2020
                 
Čtvrtek
30.1.2020

18:00
Za duchovního otce Jana Jiříčka a kněze z naší farnosti
Pátek
31.1.2020
Památka Sv. Jana Boska, kněze
18:00
Sobota
1.2.2020
Neděle
2.2.2020

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

10:40
Za Marcelu Hajkovu, rodiče a sourozence