Bohoslužby

ñ

Den

Liturgická oslava

Hodina

Úmysl/Poznámka

Neděle

9.8.2020

19 NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

8:00
Za Jiřího Nedbala a rodiče
Pondělí

10.8.2020

Svátek sv. Vavřince, mučedníka

  
Úterý

11.8.2020

Památka sv. Kláry, panny

Středa

12.8.2020

 

Čtvrtek

13.8.2020

8:00
Pátek

14.8.2020

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 

8:00
Sobota

15.8.2020

Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, doporučený svátek

8:00
Za zemřelou Marii Tichou a celou živou a zemřelou rodinu
Neděle

16.8.2020

20 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

10:40
Za farníky