Bohoslužby

Den

Liturgická oslava

Hodina

Úmysl/Poznámka

Neděle

31.5.2020

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
10:40
Za Jarmilu a Josefa Ficovy, syna a celou rodinu
 
Pondělí

 

1.6.2020

Památka sv. Justina, mučedníka 
  
 
Úterý

 

2.6.2020

 
8:00
Za farníky 

Středa

3.6.2020

   
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
 
 
Čtvrtek

 

4.6.2020

Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze
 18:00
 
Za nová kněžská a řeholní povolání

Pátek

5.6.2020

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
18:00
Za živé a zemřelé členy živého růžence 

Sobota

6.6.2020

 
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ
18:00
 
Neděle

 

27.6.2020

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

10:40
Za Antonína Sysla, manželku, živou a zemřelou rodinu

 

V

Některé z bodů nařízení vlády ČR (s účinností ode dne 11.5.2020 r.)tykající se účasti na bohoslužbách:

a) bohoslužby se zúčastní nejvýše 100 osob,

b) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 m mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

c) účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

d) účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), vyjma okamžiku přijetí Eucharistie.