Bohoslužby

Den

Liturgická oslava

Hodina

Úmysl/Poznámka

Slavme neděli, den Páně v rodinném kruhu tím, že budeme společně prostřednictvím sdělovacích prostředků sledovat slavení mše svaté.

  
Dejme též v našich rodinách větší prostor k četbě a rozjímání Božího slova.
   
           
Připojme se ke každodenní modlitbě ve 20:00 na úmysly spojené s probíhající pandemií.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Každý podle svých možností se zapojte aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem

Milí farníci, informace o svátosti smíření si přečtěte v nejnovějších příspěvcích na naší stránce.