Bohoslužby

Sbírka na záchranu varhan – průběh financování

Den

Liturgická oslava

Hodina

Úmysl/Poznámka

Neděle

24.1.2021

3 NEDĚLE V MEZIDOBÍ Neděle Božího Slova 10:40 Za jednotu křestanů

Pondělí

25.1.2021

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola    

Úterý

26.1.2021

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 8:00 Za farníky

Středa

27.1.2021

     

Čtvrtek

28.1.2021

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 17:00 Za duchovního otce Jana Jiříčka

Pátek

29.1.2021

 

 

17:00

 

Sobota

30.1.2021

 

Mše sv. s nedělní platností

17:00

 

 

Neděle

31.1.2021

4 NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 

10:40

 

Za rodinu Syslovu a Machýčkovu

Bohoslužby se konají pro aktuálně povolený počet účastníků