Sbírka na záchranu varhan

Dle sdělení varhaníka a odborníka na varhany z Arcibiskupství Olomouc je stav našich varhan velmi špatný a vyžaduje co nejrychlejší opravu, aby nedocházelo k další devastaci. Protože se jedná a velmi staré a vzácné varhany, jedny z nejstarších v okolí, bylo nutno jednat s oddělením památkové péče a opravu musí provádět renomovaná firma. Se zajištěním … [Read more…]

Svatý týden – doplňující informace

Bohoslužby a obřady v sousedních farnostech: Na Zelený čtvrtek Na Velký pátek Na Bílou sobotu Adorace Nejsvětější Svátosti během Bílé soboty Sbírka během obřadu na Velký pátek a na Bílou sobotu bude věnována na Boží hrob v Jeruzalémě. Sbírka během nedělní mše svaté bude věnována na Kněžský seminář.

Odpustky pro duše v očistci

Ve dnech od 25.10 do 8.11 je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (přijetí svátosti smíření, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Velikoční zpověď

K Velikonoční zpovědi máte možnost přistoupit v sobotu 24.3 ve Vřesovicích od  9.00 do 10.15          v Pivíně  od 10.30 do  11.30         ve Výšovicích  od  13.30 do 14.30

Haléř sv. Petra

V neděli 25. února 2017 proběhně v naší farnosti sbírka na Svatopetrský haléř. Získané prostředky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živel­ných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Koncert k svátku Svaté Cecílie

Římskokatolická farnost Vřesovice Vás srdečně zve na tradiční Koncert k svátku Svaté Cecílie, patronky hudebníků Který se koná v sobotu 18. listopadu 2017 v chrámu svatých Petra a Pavla ve Vřesovicích. Začátek v 18 hodin. Učinkují kvartet hudby Vřesovanka, smíšený chrámový sbor Vřesovice, chrámová schóla Vřesovice a zástupci ZUŠ Němčice. Vstupné dobrovolné