Bohoslužby

Sbírka na záchranu varhan – průběh financování

Den

Liturgická oslava

Hodina

Úmysl/Poznámka

Neděle

 

     
Ponděli      

Úterý

 

     

Středa

 

     

Čtvrtek

 

     

Pátek

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

 

 

Neděle

 

 

 

 

 

Bohoslužby se konají pro aktuálně povolený počet účastníků

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.