Křížová cesta v postní době

Důstojný pán Andrzej bude sloužit pobožnost Křížové cesty každý pátek v 17:20 přede mší svatou.