Sbírka na záchranu varhan

Náš kostel sv. Petra a Pavla se může pyšnit barokními varhanami datovanými do roku 1750. V našem kraji patří k těm nejstarším.

Dle sdělení varhaníka a odborníka na varhany z Arcibiskupství Olomouc je stav našich varhan velmi špatný a vyžaduje co nejrychlejší opravu, aby nedocházelo k další devastaci. Protože se jedná a velmi staré a vzácné varhany, bylo nutno jednat s oddělením památkové péče a opravu musí provádět renomovaná firma. Se zajištěním jednání s uvedenými organizacemi nám pomůže výše uvedený organolog pan Gottwald.

Na realizaci byla vybrána akreditovaná varhanářská firma Dlabal-Mettler z Bílska. Předběžný rozpočet opravy hrací části je 1 600 000 Kč. Práce jsou rozděleny do 3 etap v letech 2019, 2020 a 2021

Průběh financování:

Rozpočet na rok 2019400.000,- Kč
Při pravidelných sbírkách se vybralo59.598,- Kč
Samostatní dárci věnovali121.000,- Kč
Dotace Ministerstva kultury100.000,- Kč
Dar obce Vřesovice100.000,- Kč
Dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje60.000,- Kč
Celkové příjmy440.598,- Kč
Faktura za I. etapu372.000,- Kč
Zůstatek68.598,- Kč
Rozpočet na rok 2020700.000,- Kč
Pravidelné sbírky v kostele49.305,- Kč
Samostatní dárci věnovali226.000,- Kč
Dotace Ministerstva kultury100.000,- Kč
Dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje 100.000,- Kč
Dar obce Vřesovice150.000,- Kč
Zůstatek z minulého roku68.598,- Kč
Celkové příjmy693.903,- Kč
Faktura za II. etapu——–

Na rok 2021 je plánovaná konečná etapa rekonstrukce hracího mechanismu, na kterou je rozpočet 500.000,- Kč.

V průběhu prací probíhají kontrolní dny – poslední v letošním roce se uskuteční během prosince 2020 před vystavením druhé faktury. Kontrolního dne se zúčastňuje organolog Olomouckého arcibiskupství, technický administrátor děkanátu Prostějov, P. A. Kaliciak za naši farnost a zástupce dodavatelské firmy.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Obracím se zároveň s prosbou o dary na zbývající částku.

  • číslo účtu: 1500366329
  • kód banky: 0800
  • variabilní symbol: 2019
  • konstantní symbol: 558.


Předem děkuji za přispění. P. Andrzej Kaliciak