Sbírka na záchranu varhan

Dle sdělení varhaníka a odborníka na varhany z Arcibiskupství Olomouc je stav našich varhan velmi špatný a vyžaduje co nejrychlejší opravu, aby nedocházelo k další devastaci. Protože se jedná a velmi staré a vzácné varhany, jedny z nejstarších v okolí, bylo nutno jednat s oddělením památkové péče a opravu musí provádět renomovaná firma. Se zajištěním jednání s uvedenými organizacemi nám pomůže výše uvedený organolog pan Gottwald.

Předběžný rozpočet opravy:
Restaurování hrací části 1 600 000 Kč
Práce jsou rozděleny do 3 etap

  1. rok 2019: 400 000 Kč
  2. rok 2020: 800 000 Kč
  3. rok 2021: 400 000 Kč

V letošním roce jsme požádali o dotaci Olomoucký kraj a Ministerstvo kultury. Olomoucký kraj schválil dotaci 60 000 Kč a Ministerstvo kultury 100 000 Kč. Jde o dotaci na 1. plánovanou etapu ve výši 400 000 Kč na rok 2019. Tato výše musí být proinvestována letos, jinak budeme musit dotace vrátit.


Předpokládaný příjem:
Ministerstvo kultury: 100 000 Kč
Olomoucký kraj: 60 000 Kč
Soukromý dárce: 50 000 Kč
Dosavadní příjem celkem: 210 000 Kč
Zbývá ještě zajistit 190 000 Kč


Obracím se na vás s prosbou o přispění, aby byla zajištěna chybějící část opravy našich varhan. Přispět je možno hotově v kostele nebo na farní účet:

  • číslo účtu: 1500366329
  • kód banky: 0800
  • variabilní symbol: 2019
  • konstantní symbol: 558.


Předem děkuji za přispění. P. Andrzej Kaliciak

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *