Adopce píšťal varhan

Naše varhany postavil pravděpodobně kroměřížský varhanář Kryštof Zikmund Klembt kolem roku 1720. Varhany mají jeden hrací stroj se sedmi manuálovými a dvěma pedálovými rejstříky.

Rejstřík (neboli varhanní hlas) je řada píšťal, uspořádaných odpovídajícím způsobem, které mají shodnou barvu a další parametry (hlasitost) zvuku.

Jak adoptovat píšťalu?

Vyberte si neadoptovanou píšťalu ze seznamu níže a oznamte svoji volbu paní Novotné (m.novotnam@seznam.cz). Dárci obdrží děkovný certifikát.

Manuálové rejstříky

Pedálové rejstříky

Tónčástka

již adoptovaná píšťala

Tónčástka

píšťala k adopci


Rejstřík: Copula 8 Fuss

C12000
D12000
E12000
F12000
G12000
A12000
Ais12000
H12000
c6000
cis6000
d6000
dis6000
e6000
f6000
fis6000
g6000
gis6000
a6000
ais6000
h6000
c13000
cis13000
d13000
dis13000
e13000
f13000
fis13000
g13000
gis13000
a13000
ais13000
h13000
c21500
cis21500
d21500
dis21500
e21500
f21500
fis21500
g21500
gis21500
a21500
ais21500
h21500
c31500

Rejstřík: Principal 4 Fuss

C24000
D24000
E24000
F24000
G24000
A24000
Ais24000
H24000
c12000
cis12000
d12000
dis12000
e12000
f12000
fis12000
g12000
gis12000
a12000
ais12000
h12000
c16000
cis16000
d16000
dis16000
e16000
f16000
fis16000
g13000
gis13000
a13000
ais13000
h13000
c21500
cis21500
d21500
dis21500
e21500
f21500
fis21500
g21500
gis21500
a21500
ais21500
h21500
c31500

Rejstřík: Fleta 4 Fuss

C12000
D12000
E12000
F12000
G12000
A12000
Ais12000
H12000
c6000
cis6000
d6000
dis6000
e6000
f6000
fis6000
g6000
gis6000
a6000
ais6000
h6000
c13000
cis13000
d13000
dis13000
e13000
f13000
fis13000
g13000
gis13000
a13000
ais13000
h13000
c21500
cis21500
d21500
dis21500
e21500
f21500
fis21500
g21500
gis21500
a21500
ais21500
h21500
c31500

Rejstřík: Nasal 4 Fuss

C12000
D12000
E12000
F12000
G12000
A12000
Ais12000
H12000
c6000
cis6000
d6000
dis6000
e6000
f6000
fis6000
g6000
gis6000
a6000
ais6000
h6000
c13000
cis13000
d13000
dis13000
e13000
f13000
fis13000
g13000
gis13000
a13000
ais13000
h13000
c21500
cis21500
d21500
dis21500
e21500
f21500
fis21500
g21500
gis21500
a21500
ais21500
h21500
c31500

Rejstřík: Octava 2 Fuss

C12000
D12000
E12000
F12000
G12000
A12000
Ais12000
H12000
c6000
cis6000
d6000
dis6000
e6000
f6000
fis6000
g6000
gis6000
a6000
ais6000
h6000
c13000
cis13000
d13000
dis13000
e13000
f13000
fis13000
g13000
gis13000
a13000
ais13000
h13000
c21500
cis21500
d21500
dis21500
e21500
f21500
fis21500
g21500
gis21500
a21500
ais21500
h21500
c31500

Rejstřík: Quinta 1 1/2 Fuss

C12000
D12000
E12000
F12000
G12000
A12000
Ais12000
H12000
c6000
cis6000
d6000
dis6000
e6000
f6000
fis6000
g6000
gis6000
a6000
ais6000
h6000
c13000
cis13000
d13000
dis13000
e13000
f13000
fis13000
g13000
gis13000
a13000
ais13000
h13000
c21500
cis21500
d21500
dis21500
e21500
f21500
fis21500
g21500
gis21500
a21500
ais21500
h21500
c31500

Rejstřík: Mixtura

C12000
D12000
E12000
F12000
G12000
A12000
Ais12000
H12000
c6000
cis6000
d6000
dis6000
e6000
f6000
fis6000
g6000
gis6000
a6000
ais6000
h6000
c13000
cis13000
d13000
dis13000
e13000
f13000
fis13000
g13000
gis13000
a13000
ais13000
h13000
c21500
cis21500
d21500
dis21500
e21500
f21500
fis21500
g21500
gis21500
a21500
ais21500
h21500
c31500

Rejstřík: Subbass 16 Fuss

C12000
D12000
E12000
F12000
G12000
A12000
Ais12000
H12000
c6000
cis6000
d6000
dis6000
e6000
f6000
fis6000
g6000
gis6000
a6000

Rejstřík: Principalbass 8 Fuss

C12000
D12000
E12000
F12000
G12000
A12000
Ais12000
H12000
c6000
cis6000
d6000
dis6000
e6000
f6000
fis6000
g6000
gis6000
a6000