Adoptujte píšťalu varhan

Na letošní rok plánováno restaurování varhanní skříně. Na tuto práci
dosud neznáme rozpočet. Došlo ke změně restaurátora, který přislíbil
zpracovat rozpočet co možná nejdříve.

Je možno adoptovat píšťalu. Každý, kdo by chtěl za dobrovolně stanovený dar adoptovat určitou píšťalu, obdrží certifikát s uvedením konkrétní píšťaly.


V průběhu prací probíhají průběžně kontrolní dny – v roce 2020 se uskutečnil poslední 18. prosince 2020 před vystavením druhé faktury. V letošním roce proběhl kontrolní den 8.3. Více informací o financovaní a průbehu restaurování se dočtete na Sbírka na záchranu varhan