Plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci:

Na základě modlitby za zemřelé na hřbitově (jakákoliv modlitba za zemřelé, i jen vnitřní) nejen od 1. do 8., ale je možné si vybrat libovolných osm dnů v měsíci listopadu.

Na základě modlitby v kostele nebo v kapli (Otče náš s Věřím v Boha) nejen 2. 11., ale v jakýkoliv jeden libovolný den v listopadu.

Tři další podmínky – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého otce je možné splnit řadu dní předtím nebo potom, kdy byl vykonán předepsaný odpustkový úkon (modlitba za zesnulé na hřbitově nebo modlitba Otče náš a Věřím v Boha v kostele), také je třeba nemít zalíbení v žádném hříchu ani v lehkém.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.