Odpustky pro duše v očistci

Ve dnech od 25.10 do 8.11 je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (přijetí svátosti smíření, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze získat odpustky částečné.