Průběh financování

Průběh financování:

Rozpočet na rok 2019400.000,- Kč
Při pravidelných sbírkách se vybralo59.598,- Kč
Samostatní dárci věnovali121.000,- Kč
Dotace Ministerstva kultury100.000,- Kč
Dar obce Vřesovice100.000,- Kč
Dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje60.000,- Kč
Celkové příjmy440.598,- Kč
Faktura za I. etapu372.000,- Kč
Zůstatek68.598,- Kč bude použito v roce 2020
Rok 2019
Rozpočet na rok 2020700.000,- Kč
Zůstatek z roku 201968.598,- Kč
Farnost (dárci + měsíční sbírky)327.402,- Kč
Dotace Ministerstva kultury100.000,- Kč
Dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje100.000,- Kč
Dar obce Vřesovice150.000,- Kč
Celkové příjmy746.000,- Kč
Faktura za II. etapu670.000,- Kč
Zůstatek76.000,- Kč bude použito v roce 2021
Rok 2020

Rozpočet na dokončení opravy hracího stroje558.000,- Kč
Rozpočet na restauraci varhanní skříně345.000,- Kč
Hotovost po odečtení nákladů301 000,- Kč
Dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje70.000,- Kč
Pro rok 2021 bylo potřeba zajistit532.000,- Kč
Rok 2021
Úhrada poslední splátky za opravu varhanní skříně300.000,- Kč
Rozpočet na rekonstrukci řezbářské výzdoby394.000,- Kč
Rok 2022

V roce 2021 proběhly dva kontrolní dny oprav: 7.5 a 12.10.2021. Účetně nebyl rok 2021 ještě uzavřen a přesné vyčíslení bude doplněno. Varhany v našem kostele od vánoc 2021 již hrají, ale v roce 2022 stále zbývá uhradit 300.000,- Kč půjčky na dokončení restaurace varhanní skříně a 394.450,- Kč na restauraci řezbářské výzdoby varhan (včetně soch andělů). Celkem tedy zbývá zajistit 694.450,- Kč.