Noc kostelů 2023

Vážení přátelé, s radostí Vás zveme na nezapomenutelnou noc plnou duchovních zážitků a objevování tajemství historie. Noc kostelů se blíží a otevírá své brány všem zvídavým a zájemcům o krásu sakrální architektury. Kostel sv. Petra a Pavla od 18:00 do 22:00. Tato noc je skvělou příležitostí nejen pro věřící, ale pro všechny, kteří mají zájem … [Read more…]

Adoptujte píšťalu varhan

Na letošní rok plánováno restaurování varhanní skříně. Na tuto prácidosud neznáme rozpočet. Došlo ke změně restaurátora, který přislíbilzpracovat rozpočet co možná nejdříve. Je možno adoptovat píšťalu. Každý, kdo by chtěl za dobrovolně stanovený dar adoptovat určitou píšťalu, obdrží certifikát s uvedením konkrétní píšťaly. V průběhu prací probíhají průběžně kontrolní dny – v roce 2020 se uskutečnil poslední 18. prosince … [Read more…]

Plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci: Na základě modlitby za zemřelé na hřbitově (jakákoliv modlitba za zemřelé, i jen vnitřní) nejen od 1. do 8., ale je možné si vybrat libovolných osm dnů v měsíci listopadu. Na základě modlitby v kostele nebo … [Read more…]

Odpustky pro duše v očistci

Ve dnech od 25.10 do 8.11 je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (přijetí svátosti smíření, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze získat odpustky částečné.

Velikoční zpověď

K Velikonoční zpovědi máte možnost přistoupit v sobotu 24.3 ve Vřesovicích od  9.00 do 10.15          v Pivíně  od 10.30 do  11.30         ve Výšovicích  od  13.30 do 14.30

Haléř sv. Petra

V neděli 25. února 2017 proběhně v naší farnosti sbírka na Svatopetrský haléř. Získané prostředky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živel­ných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Koncert k svátku Svaté Cecílie

Římskokatolická farnost Vřesovice Vás srdečně zve na tradiční Koncert k svátku Svaté Cecílie, patronky hudebníků Který se koná v sobotu 18. listopadu 2017 v chrámu svatých Petra a Pavla ve Vřesovicích. Začátek v 18 hodin. Učinkují kvartet hudby Vřesovanka, smíšený chrámový sbor Vřesovice, chrámová schóla Vřesovice a zástupci ZUŠ Němčice. Vstupné dobrovolné