Tříkrálová sbírka 2016

V letošním roce darovali občané Vřesovic v Tříkrálové sbírce 19 252,00 Kč. Všem, kteří přispěli darem či organizací, upřímné “Pán Bůh zaplať!” Celkový výnos v děkanátu Prostějov činí 855 296,- Kč Dle rozhodnutí rady Charity Česká republika a odsouhlasení Českou biskupskou konferencí bude celý výnos sbírky rozdělen následovně: 58% Charita Prostějov – dle letošního záměru TKS: … [Read more…]