Sbírka na záchranu varhan

Náš kostel sv. Petra a Pavla se může pyšnit barokními varhanami, které patří v našem kraji k těm nejstarším.

Naše varhany postavil pravděpodobně kroměřížský varhanář Kryštof Zikmund Klembt kolem roku 1720. Varhany mají jeden hrací stroj se sedmi manuálovými a dvěma pedálovými rejstříky.

Dle sdělení varhaníka a odborníka na varhany z Arcibiskupství Olomouc je stav našich varhan velmi špatný a vyžaduje co nejrychlejší opravu, aby nedocházelo k další devastaci. Protože se jedná a velmi staré a vzácné varhany, bylo nutno jednat s oddělením památkové péče a opravu musí provádět renomovaná firma. Se zajištěním jednání s uvedenými organizacemi nám pomůže výše uvedený organolog pan Gottwald.

Na realizaci byla vybrána akreditovaná varhanářská firma Dlabal-Mettler z Bílska. Předběžný rozpočet opravy hrací části je 1 600 000 Kč. Práce jsou rozděleny do 3 etap v letech 2019, 2020 a 2021

Průběh financování

Na opravu tohoto jedinečného nástroje můžete přispět i Vy

 • Adopcí píštaly varhan
 • Hotovostním darem do rukou pana faráře nebo paní Novotné
 • Bezhotovostním převodem na účet farnosti
  • číslo účtu: 1500366329
  • kód banky: 0800
  • variabilní symbol: 2019
  • konstantní symbol: 558.

Pro každý dar je možno vystavit darovací smlouvu.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Předem děkuji za přispění. P. Andrzej Kaliciak